Vad är ekologi?

Från Wikipedia januari 2011:

Ekologi
är vetenskapen om samspelet mellan de levande organismerna och den miljö de lever i, det vill säga samspelet mellan biotiska (levande) och abiotiska (icke-levande) faktorer.

Ekologi är i praktiken det vetenskapliga studiet av:

  • De levande organismernas förekomst (mängd, antal)
  • Deras geografiska fördelning
  • Hur förekomsten och fördelningen påverkas av interaktionen arterna sinsemellan
  • Hur förekomsten och fördelningen påverkas av miljöns andra (icke-biologiska) egenskaper hos miljön

Ordet ekologi kommer av tyskans Ökologie, som härleds ur eko-, av grek. oiko- (av oikos "hus", "boning"), och -logia "vetenskap", "lära" (av logos "ord"). Begreppet skapades 1866 av den tyske biologen Ernst Haeckel.

Det är viktigt att hålla isär vetenskapen ekologi och värdeladdade begrepp som 'ekologisk'. Till exempel är effekten av en stor miljökatastrof eller introduktionen av en främmande art i ett system en spännande händelse inom vetenskapen ekologi, medan det knappast anses önskvärt ur ett 'ekologiskt perspektiv'.

Slut citat ur Wikipedia.

----------

Följande är vår egen text:

I Sverige är begreppet "ekologiskt" skyddat så att man inte får säga att något är ekologiskt i handeln utan att det finns ett certifikat av en oberoende organisation som bekräftar detta. Dessa certifikat ges av ett flertal organisationer i världen med lite olika kriterier. Det finns ofta en nationell organisation i varje land. I Sverige är det t ex KRAV som utfärdar certifikaten för livsmedel som produceras i Sverige.

De organisationer som utfärdar certifikat för livsmedel är överens om att ekologiska livsmedel inte får innehålla gifter eller kemikalier och att jorden man odlar ekologiskt i ska ha varit fri från kemikalier och gifter i en viss tid innan man kan kalla de livsmedel som odlas för ekologiska. Istället för kemisk gödning använder man naturligt gödsel och istället för bekämpningsmedel mot skadeinsekter har man alternativa icke-giftiga metoder som t ex samodling.

De ekologiska certifieringar vi har på våra produkter är:

Ökologischer landbau (tysk)

Bio nach EG- Öko-Verordnung (tysk)

Bio, IT IMC Öko-kontrollstelle (Tyskland)

EcoCert (tysk)

Austria Bio garantie (österrike)

Agricultora Biologica (italiensk)

Agriculture Biologique (Frankrike)

Agricultura Biologica (Spanien)

ECO - SKAL (Nederländerna)

 

Fair Trade

Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i utvecklingsländer att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Från www.fairtrade.se

Fair Trade är en märkning som ska garantera att det finns kriterier för välfärd och ekonomi för arbetarna som producerar chokladen, kaffet etc. Det är proukter från vissa länder som kan få den här märkningen - länder där arbetsvilkoren inte är goda för alla som standard. Fair Trade garanterar inte att det är en giftfri produkt eller att det tas hänsyn till natur och miljö utan endast arbetsvillkoren.

 

 

 

 

 

VARUKORG
 
 
NYHETSBREV
 
 
Ekobutiken
Edura AB, Näsvägen 30, 790 70 Furudal
Telefon: 0258-108 80
E-post: info@ekobutiken.se
Ekobutiken.se är till för dig som bryr dig om vår gemensamma planet och om din och andras hälsa. Här finns produkter av mycket hög kvalitet med ett långtgående etiskt och miljömedvetet tänk.